Uddannelsesprogram KBU

Uddannelsesprogram Klinisk basisuddannelse

Almen medicin, Kariselægerne

Den kliniske basisuddannelse består af to dele, første del er en sygehusansættelse og for dit vedkommende, skal anden del gennemføres hos os.

Formålet med den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Alle læger, som ønsker at gennemgå en videreuddannelse til speciallæge, skal først have opnået en autorisation som læge og have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Målbeskrivelsen for KBU for den kliniske basisuddannelse beskriver de kompetencer, der skal være opnået ved afslutningen af uddannelsen. Målbeskrivelsen skal ledsages af uddannelsesprogram for KBU læger i Region Øst, af vores uddannelsesprogram og af individuelle uddannelsesplaner.

Uddannelsesprogram KBU læge:

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse, som er gældende for opholdet i praksis.

Generelle forhold og praktiske informationer omkring den kliniske basisuddannelse i Region Øst findes her:

https://www.laegeuddannelsen.dk/klinisk-basisuddannelse.aspx

Du vil inden du starter i lægehuset, modtage en velkomstskrivelse til lægehuset og vi vil meget gerne møde dig inden, du starter din uddannelsesstilling.

Introduktion

De første dage sidder du sammen med din tutorlæge. Du får først en generel introduktion til huset, bliver introduceret til vores computersystem (XMO) og får mulighed for at sidde at lære systemet at kende i fred og ro.

Du vil i starten deltage i konsultationer med din tutorlæge. Når du er klar, vil vi bytte roller, så du selv tager konsultationen med din tutorlæge siddende ved siden af.

I dagene derefter vil du stille og roligt begynde at se patienter selvstændigt. I starten vil der blive afsat 30 min til en konsultation og der vil være pauser mellem konsultationerne. Men efterhånden som du bliver fortrolig med huset vil du begynde at kunne klare enkle konsultationer på 15 minutter.

Vi vil sammensætte programmet, så det passer til dine kompetencer og efterhånden vil vi sætte faglige problemstillinger på, som passer til dine fokusområder, som beskrevet i afsnittet om uddannelsesprogram.

Supervision: Der er dagligt programsat ½ times supervision med én af husets faste læger. Du bestemmer selv, om du vil gennemgå dagens patienter, en særlig konsultation, eller et særligt fagområde. Derudover er der mulighed for supervision i løbet af dagen ved behov. Dette kan foregå telefonisk, din tutorlæge kan komme med ind til en konsultation, eller du kan konferere en patient på forhånd, hvis du har behov for hjælp til at komme i gang med en problemstilling.  Du kan altid søge råd og vejledning hos alle i lægehuset, både læger og personale alt efter hvilken problemstilling der er tale om.

Dertil kommer, at hele lægehuset holder fælles konference lige efter frokost, hvor det specielt er personalet, der kan tage problemstillinger op, men andre kan også tage relevante problemstillinger op i dette forum.

Uddannelsesplan: I introduktionsprogrammet er der afsat 30 min til at du kan udarbejde din individuelle detaljerede uddannelsesplan.  Denne gennemgår vi ved introduktionssamtalen, som vil finde sted indenfor de første 2 uger. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål pr måned. Disse kan løbende kompetencevurderes og godkendes.

Uddannelsesplanen skal løbende opdateres.

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen og ved gennemgang af uddannelsesplanen ved introduktionssamtalen aftales datoer for kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Læringstavle: I køkkenet er der opsat en stor whiteboardtavle. Her er der lavet en rubrik til reservelægerne. I denne rubrik bedes du opdatere hvilke patienttyper, du gerne vil have sat på dit program i den kommende periode. Det understøtter resten af huset i at give dig mulighed for at se disse patienttyper og derved kan du få opfyldt dine læringsmål fra uddannelsesplanen

UNDERVISNING

Der er fælles undervisning for hele klinikken ca 1x om måneden. Det er som hovedregel lægerne, der står for undervisningen, som skal være relevant for hele lægehuset. Det forventes også, at du vil bidrage til undervisningen.

Endelig får du undervisning i faglige emner hos husets faste læger. Det vil ofte være ”De store sygdomme” som fx KOL, diabetes, hypertension mv. Men også i andre emner, som vi sammen bliver enige om.

Lægeuddannelsen i Region Sjælland

Du kan læse mere om selve den almen medicinske uddannelse i Region Sjælland på: https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/almen-medicin/almen-medicin-region-sjaelland.aspx

Har du brug for hjælp i din uddannelse er du altid velkommen til at kontakte Lægeuddannelsen i Region Sjælland, - eller en praksisuddannelseskonsultant (PUK) eller den yngre almenmedicinske uddannelseskoordinator DYNAMU. Du finder kontaktinfo på: https://www.laegeuddannelsen.dk/videreuddannelsen-i-region-sjaelland/kontaktpersoner-den-laegelige-videreuddannelse-i-region-sjaelland.aspx

Sekretariat for Lægeuddannelsen i Region Sjælland: rs-luv@regionsjaelland.dk

Yngre læge i Region Sjælland, uddannelses- og arbejdsliv i Region Sjælland; https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/uddannelse/efteruddannelse/yngre-laeger/Sider/uddannelseslaege-i-Region-Sj%C3%A6lland.aspx

Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:

Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat www.laegeuddannelsen.dk

Specialeselskabets hjemmeside

www.dsam.dk  og www.fyam.dk

Sundhedsstyrelsen

www.sst.dk

Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse

Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk

7. Referencer og bilag

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap